Fra bedehus til Bedehuset
HISTORIEN OM BEDEHUSET

Før Bedehuset ble restaurant, café og utested i Larvik var det i drift som bedehus i nesten 140 år. Bygningen ble oppført i 1875 på tomten der noen av uthusene til den grevelige residensen hadde ligget. Residensen, eller Herregården som den vanligvis kalles, ligger på andre siden av Herregårdsbakken og ble bygd av Norges stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve i 1674. Herregården er i dag museum og er verdt et besøk.

Bedehuset ble kjøpt av dagens eier i 2013 og bygget om til restaurant. Med respekt for huset og historien har bygget blitt transformert til den unike restauranten den er i dag.

Bedehuset vil fortsette å være et forsamlingslokale, men nå samles folk rundt god mat og drikke.